02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته نفت و گاز

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته نفت و گاز
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته نفت و گاز در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی نفت و گاز: اهدای زمان به دانشجویان نفت و گاز برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.